Skip to main content

Działka budowlana -Teren inwestycji

Aby zrealizować planowaną inwestycję musimy posiadać prawo do dysponowania terenem (działką budowlaną) na cele budowlane, którego wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z aktów prawa miejscowego (Miejscowego planu zagospodarowania terenu lub Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz odrębnych przepisów

Projektowana inwestycja musi być zgodna z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W przypadku braku takiego planu z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Informacje o warunkach zabudowy uzyskamy w urzędzie gminy lub miasta, składając wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu. W przypadku braku planu należy wystąpić o Decyzję o warunkach zabudowy do Wójta Gminy , Burmistrza czy Prezydenta Miasta.

Wielkość projektowanego obiektu uzależniona jest od wielkości działki.
Jeżeli z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki lub przepisów odrębnych (np. planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy) określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa