Etap V - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Decyzja Środowiskowa pojawia się rzadko – przeważnie przy dużych inwestycjach oddziałujących na środowisko (głównie w przypadku zakładów przemysłowych, większej zabudowy mieszkaniowej, dużych parkingów piętrowych), bądź też przy obiektach zaliczanych do "uciążliwej działalności".
Procedura to mała gehenna - trzeba sporządzić dość obszerny (i kosztowny) raport oddziaływania na środowisko i czekać na decyzję – procedura trwa minimum 6 miesięcy.