Skip to main content

Etap II – Uzyskanie zapewnień oraz warunków dostawy mediów i przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu

(Część z poniżej wymienionych uzgodnień może być już wymagane we wniosku o warunki w zabudowy i zagospodarowania terenu)

1. Zapewniania przyłączenia do sieci

Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci:

  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • elektroenergetycznej
  • ciepłowniczej.

Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.

W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wówczas wymagana jest pisemna odmowa przyłączenia do sieci.

Powyższe zapewnienia uzyskamy składając odpowiednie pisma u lokalnych dysponentów powyższych mediów technicznych. Większość dysponentów wraz z zapewnieniami wystawia warunki przyłączenia do sieci potrzebne do wykonania projektów przyłączy do projektowanego obiektu.

 

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa