Skip to main content

Etap I – Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Do określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu potrzebne będzie uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu  lub  uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Z powyższym planem lub decyzją warto zapoznać się jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie działki (po prostu unikniemy niespodzianek) tym bardziej, że można o nie wystąpić nie będąc właścicielem gruntu.

Żeby uzyskać wypis z Planu Miejscowego, taki plan musi najpierw istnieć. Dla większości powierzchni kraju takich planów nie ma. Jeżeli takowy plan dla naszej działki istnieje, to wypis i wyrys uzyskujemy niemal od ręki, po uiszczeniu stosownej opłaty w Urzędzie Gminy lub Miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego publikowany jest także w Dzienniku Urzędowym Województwa, można więc po zasięgnięciu informacji (np. w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy) o numerze i roczniku tego dziennika skorzystać np. z Internetu aby wejść w posiadanie przedmiotowej ustawy.

Na ogół jednak musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zabudowania terenu. Ustalanie warunków następuje na wniosek zainteresowanego (niekoniecznie właściciela terenu). Decyzja taka wydawana jest przez Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy. Aby takową decyzję uzyskać musimy złożyć wniosek w którym podaje się mnóstwo szczegółów takich jak wysokość, szerokość budynków oraz ich powierzchnię zabudowy, a więc należy mieć już wybrany projekt.
Trzeba też podać różne tajemnicze parametry jak zużycie prądu, wody, ilość produkowanych ścieków, a także wpływ naszej inwestycji na środowisko.
Do wniosku należy dołączyć mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 lub ewidencyjne w skali 1:2000 obejmujące co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki.
Wiele gmin żąda także zapewnień przyłączenia do poszczególnych sieci od dysponentów sieci, a także pisemnej obietnicy, że zostaną odebrane od nas nieczystości płynne i stałe.

Przy przygotowywaniu takiego wniosku najlepiej skorzystać już z pomocy projektanta przyszłego obiektu.

Wójt lub Burmistrz żeby wydać niniejszą decyzję zasięga opinie stosownie do potrzeb, ale zazwyczaj są to następujące podmioty:

  • Starostwo Powiatowe
  • Urząd Marszałkowski
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Zarząd Wód i Melioracji
  • Zarząd Dróg ( krajowych, wojewódzkich lub powiatowych)
  • Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Właściciele sąsiednich działek

W zależności od sprawy, lista ta może być krótsza lub dłuższa.

W momencie składania wniosku uiścić trzeba także opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych. Za przeniesienie decyzji 56,00 zł. Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00 zł).

Po zasięgnięciu wyżej wymienionych opinii Burmistrz lub Wójt wydaje decyzję, w której informuje nas, że można przeprowadzić inwestycję o takich parametrach jak we wniosku lub wydaje odmowę.

Z racji na ilość stron, oczekiwanie na odpowiedzi trwa czasem kilka miesięcy, dlatego też nie można liczyć, że dostaniemy decyzję w krótkim terminie. Z doświadczenia okres uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu trwa ok. 2-3 miesięcy.

W przypadku niekorzystnego biegu sprawy, można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest to ostatni etap, a dopiero wstęp do pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy można przejść do kolejnego etapu.

 

Plansza poglądowa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna 
stan na styczeń 2013

plany leszno 2013

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa