Skip to main content

Etap III - Zapewnienie dostępu do drogi publicznej

Zgodnie § 14. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej.

W przypadku działki budowlanej dostęp do drogi publicznej stanowi bezwzględną konieczność, i zapewniony musi być - jeśli nie bezpośrednio z konkretnej nieruchomości - to chociażby pośrednio, poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych.
Przez pojęcie dostępu do drogi publicznej rozumieć należy bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności (np. służebności drogi koniecznej); dostęp zapewniony ma być do „drogi publicznej", nie zaś do drogi, która statusu tego nie posiada tj. do drogi wewnętrznej;
Uzgodnienie dostępu do drogi publicznej uzyskujemy od zarządcy drogi publicznej po złożeniu odpowiedniego pisma wraz z mapą przedmiotowego obszaru.
W przypadku korzystania z dróg wewnętrznych dodatkowo potrzebne jest ustanowienie służebności od właścicieli działek z których będziemy korzystać.

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa