Skip to main content

Adaptacja projektu gotowego do warunków miejscowych

Co to jest adaptacja?

Adaptacja projektu jest standardową czynnością, której podlega każdy gotowy projekt domu dostępny na polskim rynku.

Z reguły jest wykonywana przez lokalnego projektanta. Polega na przystosowaniu dokumentacji projektowej do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz indywidualnych warunków lokalizacyjnych działki, na której budynek zostanie zrealizowany.

Adaptacja projektu umożliwia także wprowadzenie szeregu zmian aranżacyjnych, takich jak: zmiana układu ścianek działowych, rozmieszczenia otworów okiennych czy usytuowania lub likwidacji kominów. Na tym etapie, w razie potrzeby, architekt adaptujący nanosi również zmiany dotyczące np. wykonania podpiwniczenia budynku lub powiększenia jego zewnętrznych wymiarów.

Projektant adaptujący wykonuje również plan zagospodarowania działki, na którym umieszcza poprawnie usytuowany budynek względem stron świata w uzgodnieniu z gestorami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energii elektrycznej oraz zarządcą drogi akceptującym lokalizację wjazdu.

Każdy gotowy projekt domu przed wydaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę musi zostać poddany następującym czynnościom:

  • sprawdzenie projektu gotowego pod względem zgodności z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub w przypadku braku z lokalnymi Warunkami Zabudowy (WZ)
  • dostosowanie do wymagań MPZP lub WZ w przypadku niezgodności
  • wykonanie badań geologicznych gruntu, tym samym ustalenie rodzaju i nośności gruntu
  • adaptacja głębokości posadowienia fundamentów w zależności od głębokości przemarzania gruntów dla danej lokalizacji
  • wykonanie planu zagospodarowania działki uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

Na terenie regionu leszczyńskiego i okolic
 (powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego)
adaptacji projektu możesz dokonać bezpośrednio u nas.

projekty

Dzięki stałej współpracy z większością biur oferujących projekty gotowe, w naszym biurze możesz je zakupić.

Dla osób, które zakupią projekt za naszym pośrednictwem gwarantujemy atrakcyjne rabaty na adaptację.

Jednocześnie zapewniamy bezpłatną i fachową pomoc przy wyborze projektu i wprowadzimy proponowane zmiany w projekcie.

 

https://www.kbprojekt.pl/upload/files/banery/ban_gosp_3%20kopia.jpgdobre domy

 logo archeton

logo murator

 

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa